Groeistuipen bij de bouw van padelbanen

En het einde is nog niet in zicht. Het gaat daarmee de padelbaan-bouwers voor de wind. Tenminste als de kwaliteit in het vaandel wordt gehouden.Om de goede vooruitzichten te behouden treedt de  Vereniging van Padelbaan-bouwers Nederland (VPN), die al sinds 2019 bestaat, meer naar voren.  De vijf (!) leden van de VPN willen een branche waar men op kan vertrouwen. En in deze hectische markt kan dat wel eens mislopen. De afnemers (gemeenten, verenigingen, commerciële sportcentra) willen liefst zo snel mogelijk hun padelbanen afgeleverd hebben. Kwaliteit kan dan wel eens in het gedrang komen. Terwijl een goede padelbaan-bouwer weet dat een padelbaan en padelkooi aan strenge eisen voldoen: minimale glasdikte, goede fundering, goede mat, etc. Bovendien, als het padelpark een plek wil bieden aan officiële wedstrijden, zijn er extra eisen voor de uitloop en de bescherming van netpalen. Maar dat is niet alles: er zijn bij de bouw bepaalde vergunningen nodig en er moet voldaan worden aan regelgeving, zoals een akoestisch onderzoek. Dat kost allemaal geld en tijd. Dus ga er maar aan staan als padelbaan-bouwer!

VPN telt 5 leden: Rekré Sport, Padel Totaal, Padelbouw, PadelService Nederland en Padelfactory.

Zij hebben voldaan aan de opgestelde toelatingseisen: bouwen van gekeurde banen, minimaal tien projecten hebben afgerond, voldoen aan de eisen van het kwaliteitszorgsysteem, deelnemen aan de vergaderingen van de VPN en goed scoren in het klanttevredenheidsonderzoek van de VPN.

Vier andere padelbaanbouwers zitten nog in het toelatingsproces.

De VPN wil ook een bijdrage leveren om geluid zo veel mogelijk tegen te gaan. Elke padelbaanbouwer die VPN-lid is, moet bij aanleg van buitenbanen vooraf een akoestisch  onderzoek laten uitvoeren. De Handreiking Padel en Geluid, opgesteld op initiatief van de KNLTB, is hierbij leidend. Niet dat het geluid alleen veroorzaakt wordt door de kooi; dat komt ook door het slaan tegen de bal met de dichte rackets en het geluid van de padellers zelf. De ligging en positie van een padelbaan ten opzichte van omwonenden speelt hierbij duidelijk mee. Een geluidsmuur of overkapping van de baan kan soms uitkomst bieden. Soms moet je concluderen dat het niet op die plek kan. Dan maar naar binnen?

Bron: Wijnand Meijboom