Padelgeluid

padelgeluid

91 decibel: dat is gemiddelde het geluid bij het spelen van een potje padel of van een draaiende motor van een tractor.

Om te begrijpen wat een decibel (dB) betekent, moet je beseffen dat dit getal een logaritme is. Dat wil zeggen dat voor iedere 10dB het geluid verdubbelt. Vaak wordt het aantal dB afgezet tegen 70 dB. Want boven de 70 dB vinden de meeste mensen het geluid al gauw storend. 90 dB is 4 keer zo hard als 70 dB. Als je dit geluid 8 uur hoort, treedt er gehoorbeschadiging op. Dus het constant horen van padelgeluid is schadelijk. Er moest dus wat gebeuren om te voorkomen dat omwonenden letterlijk horendol worden.

En ze zijn er uit! Op initiatief van de KNLTB heeft een taskforce een handreiking opgesteld waarmee bouwers, gemeente en clubs uit de voeten kunnen. Hieruit kun je een indicatie halen van de afstand tussen de padelbanen en de bewoonde omgeving. “Zonder maatregelen kom je algauw op 100 meter voor twee padelbanen op een club gelegen langs een weg, bij woningen, horeca en bedrijven (gemengd gebied).”, aldus Leon van Leeuwen, programmamanager Accommodaties van de KNLTB. “Op hoeveel afstand de padelbaan kan komen, hangt dus onder andere af van de ligging en lokale situatie zoals bomen, (club)gebouwen of andere geluiden van bijvoorbeeld een snelweg. Dit is altijd maatwerk en een akoestisch onderzoek is daarom heel belangrijk.  En welke maatregelen je zo nodig neemt om geluidshinder te beperken.”

Trouwens, de Handreiking is niet bedoeld om bestaande padellocaties met terugwerkende kracht te bezien.

Bron: NLPadel